Sidor

Om

Fritidshemmet på Växthusets skola har 120 elever inskrivna från årskurs ett till årskurs tre. Det finns åtta vuxna med olika kompetenser för att möta elevernas behov och önskningar för den fria tiden under eftermiddagarna och loven. Vi har också en förskoleklass med elever i fritidsverksamhet vilka i dagsläget inte är med men målet är att även den verksamheten skall inkluderas. Det händer massor på fritids men det är inte alltid det syns och det vill vi ändra på med vår egen webbsida. Det är många olika grupper vi vill nå med vår webbsida men vi prioriterar att eleverna kan via sidan visa vad de gör på den fria tiden för sina föräldrar och släktingar. Vi har också förhoppningar att vi kan få feed-back från föräldrarna vad de tycker vi gör bra och vad vi kan förbättra i vår verksamhet. Enskilda elever kan visa upp vad de skapat eller berätta om någon lek de leker. Sedan är det roligt om vi kan få kontakter med andra fritids för att få och ge tips och idéer till varandra. En annan grupp som vi också vill nå fram till är våra beslutande politiker som är huvudansvariga för våra riktlinjer och mål för verksamheten. Tänk att få direktkontakt med vår utbildningsminister Jan Björklund!
Vårt mål är att i enlighet med Lgr 11 att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan. Vi lärare ska förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle. Framtidens elever är smarta de skapar omvärldskontakter via data.
Vi ser det som unikt att ett fritidshem som vårat finns och syns på nätet och hoppas genom vinst locka flera fritidshem till att delta i webbstjärnan. Genom vår webbsida kan eleverna på fritids delta i planering och utvärdering av de dagliga aktiviteterna och eleverna kan utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar